Klachtenreglement

niet van toepassing

Heeft u een klacht? Bent u ontevreden over de wijze hoe u door ons behandeld bent, dan geven wij u de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen. U kunt een klacht indienen als:

- u het niet eens bent met het besluit van uw aanvraag;

- u te lang op een reactie hebt moeten wachten;

- aan u verkeerde informatie is verstrekt;

- een van onze medewerkers u niet correct heeft behandeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?  

Kleine dingen die misgaan of verbetervoorstellen hoeven niet via een formele klachtenregeling te worden gemeld. Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de coördinatoren. Gezamenlijk zal worden onderzocht of men er direct uit kan komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u de formele klachtenprocedure volgen. In dat geval kan een klacht worden ingediend per e-mail naar secretaris@leergeldoldenzaal.nl.

U ontvangt na inzending een bericht dat de klacht in behandeling wordt genomen. Voor nadere informatie over de klachtenprocedure, kunt u hier de volledige tekst van ons klachtenreglement lezen. 

Klachtenreglement Download