Privacy

niet van toepassing

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.Voorbeelden van persoonsgegevens zijn identificerende gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN nummer) en contactgegevens zoals uw naam en (e-mail) adres., maar ook gegevens over inkomen en vermogen.

Bij de aanvraag van voorzieningen verstrekt u persoonsgegevens aan de Stichting Leergeld Oldenzaal. De Stichting Leergeld Oldenzaal gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden hanteert zij een privacyreglement dat gepubliceerd is op deze website. Zie voor de volledige tekst onderstaand reglement.

Privacy reglement Download